REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Vložky hydroizolačních asfaltových pásů

Stručný popis prvku

Základní typy vložek hydroizolačních asfaltových pásů.

Parametry
Popis prvku a použití

Pásy s vložkou z kovové fólie

Nosnou výztužnou vložkou mohou být i tenké kovové fólie – nejčastěji hliníkové, někdy též měděné či dokonce z nerezové oceli. Vlastní asfaltová hmota zde vložku neprosytí, zůstává pouze nalepena na povrchu. Proto ke zvýšení soudržnosti bývá do povrchu fólie vytlačen dezén umožňují lepší soudržnost obou materiálů. 

Pásy s vložkou ze skleněné tkaniny

tloušťka - 3,0 mm

faktor difuzního odporu - 29000
výztužná vložka - skleněná tkanina
ohebnost za nízkých teplot - -20 °C

Vložka je vyrobena ze skleněné tkaniny obvykle plátnové vazby. Plošná hmotnost bývá 120 až 250 g.m-2. Tyto vložky se vyznačují vysokou pevností při malé tažnosti. Jsou vhodné do pásů vystavených většímu namáhání. 

Pásy s vložkou ze syntetických vláken 

Výztužnou vložku tvoří rohož ze syntetických vláken – nejčastěji polyesterových. Plošná hmotnost rohože se pohybuje od 130 do 250 g.m-2. Jsou dnes užívané v řadě asfaltových izolačních pásů vysokých parametrů. Izolační pásy tohoto typu mají poměrně vysokou pevnost v tahu (tržné zatížení) a velmi vysokou tažnost. Jsou vhodné jako izolace proti zemní vlhkosti a povrchové stékající vodě. Zejména však jsou určeny pro vytváření izolačních vrstev (povlakových krytin) plochých, ale i šikmých střech. 

Pásy s vložkou ze skleněné rohože 

Vložka těchto pásů je rohož vyrobená ze skleněných vláken, která je nasycena asfaltem. Tyto cenově lacinější vložky plošné hmotnosti 50 až 150 g.m-2 mají poměrně nízké tržné zatížení (pevnost v tahu) a malou tažnost vyplývající ze struktury vložky. Stejně tak odolnost na proražení je u těchto vložek nízká. Pásy z nich se proto nehodí v případech, kdy bude pás více mechanicky namáhán.