REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Trámové stropy

Stručný popis prvku

Nejběžnějším typem dřevěného zastropení je systém příčných trámů.

Parametry
Popis prvku a použití

Nejběžnějším typem dřevěného zastropení je systém příčných trámů, jejichž původně povalový záklop, byl od 17. století nahrazován záklopem z překládaných desek, které byly kladeny kolmo k nosným příčným trámům. Ve vesnickém prostředí se trámové stropy běžně používaly od 18. století a postupně byl zvyšován počet podpůrných trámů a zmenšována tloušťka záklopových desek.
Trámové stropy s deskovými záklopy se používaly běžně v 19. století. Pod vlivem protipožárních nařízení se stropy zakrývaly nespalnou vrstvou, přichycenou ke stropní konstrukci tyčovinou omotanou slaměnými povřísly. Provedení mohlo být s pohledovými trámy nebo spodním záklopem s vnitřní omítkou na rákosovém podhledu. V rozích bývaly fabionové náběhy a na stropě zvýrazněné štukové zrcadlo.