REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Sanační omítky

Stručný popis prvku

Sanační omítky jsou speciální kategorií na ošetřování vlhkého zdiva.

Parametry

aplikace omítky v tl. 20 mm

Popis prvku a použití

Sanační omítky jsou speciální kategorií na ošetřování vlhkého zdiva. Při použití sanačních omítek v interiéru je třeba zajistit dostatečné větrání rekonstruovaných prostor. Konečnou povrchovou úpravu by neměly tvořit uzavírající nátěry, tapety nebo obklad. Podklad pod omítku musí být pevný, dostatečně únosný a nezmrzlý. Poškozenou drolivou vrstvu je třeba odstranit na ploše vždy o zhruba 0,8 až 1,0 m výše, než bylo zjištěno poškození. Omítka se aplikuje v tloušťce 2cm, povrch omítky se strhne latí, v žádném případě se nesmí zahladit. Je-li nutné aplikovat více vrstev sanační omítky pro dosažení vzájemného propojení s následující vrstvou, je nutno povrch zdrsnit.