REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Rozšíření základů příložkami

Stručný popis prvku

Těmito způsoby lze rozšířit i bodové základy sloupů.

Parametry
Popis prvku a použití

Základy lze opravit i rozšířením, které rozloží zatížení budovy na větší plochu základové spáry.Rozšíření základů se vyhotoví tak, že se vedle původních základů zřídí příložky, které se pevně spojí s původními. Rozšíření se realizuje z obou stran konstrukce, ale při základech užších než 50 cm jej lze zrealizovat pouze z jedné strany. Základ se rozšiřuje příložkami ze zdiva (přizdívky), z prostého nebo vyztuženého betonu. Velmi důležité je příložky aktivně propojit s původním základem - například provlečením ocelových nosníků nebo betonářské výztuže přes původní i nový základ, případně jinými konstrukčními úpravami (zazubením, zakotvením). Těmito způsoby lze rozšířit i bodové základy sloupů.