REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Rekonstrukce krovu

Stručný popis prvku

V případě přestavby neobytného podkroví s nedostatečnou průchozí výškou na obytné podkroví.

Parametry
Popis prvku a použití

Odstranění vazných trámů 

V případě, kdy je potřeba zvýšit průchozí výšku podkroví, je možnost odstranění vazných trámů a jejich nahrazení soustavou, která je uložena ve stropě posledního podlaží. Při těchto výměnách je nutné zabezpečit dostačující tuhost stropní konstrukce, aby byl možný přenos dodatečného zatížení za střechy. Do konstrukce stropu pod podlahou podkroví se vloží ocelová výztuž, která se propojí s konci bývalého vazného trámu. Odříznutí vazného trámu je možné až po přenesení zatížení na novou konstrukci, aby nedošlo k destrukci celé střechy. Vazný trám se ve většině případů neodtraňuje celý, jeho konce se ponechají na původním místě, v původní vazbě s pozednicemi a krokvemi - odřízne se tedy cca 10-20 cm před vazbou.

 

Výměna poškozeného trámu krovu

Jako první krok výměny trámu je nezbytné zabezpečení krovu před destrukcí z důsledku sanačního zásahu. Při lokální výměně poškozeného trámu krovu je nutné nejprve rozebrat pevné spoje jednotlivých trámů. Poté se konstrukce nad vyměnovaným prvkem zdvihne pomocí zdvihadel přibližně o 10-15 cm, aby vznikl dostačující prostor k vyjmutí vadného prvku. Po opatrném vyjmutí se nový prvek vloží na správné místo. Při této technologii dochází k několikanásobnému přeměřování, vyndavání, opracovávání a opětovnému vkládání nové části. Po konečném osazení, za stálého kontrolování pozice jednotlivých prvků, se spustí původní konstrukce a nový prvek se s ní pevně spojí tesařskými spoji, hřebíky, svorníky, apod..   

 

Montáž tepelné izolace podkroví 

Podkroví se zatepluje pod plným bedněním krovu deskami pokrytými hydroizolační fólií. Tepelně izolační desky se vkládají do prostoru mezi krokvemi,které se přichytí latěmi, drátem nebo deskovým záklopem. Deskový záklop se přibíjí ze spodní strany krovu a může být zhotoven z dřevěných desek, překližkových desek nebo ze sádrokartonových desek, které přestavují i vhodnou protipožární ochranu konstrukce. 

 

Protézování stropních trámů/krovu 

Poškozená hmota se odstraní tak, aby v řezu trámu vznikla plocha, do níž bude možno novou část - protézu - opřít, a současně tak, aby mohl vzniknout tlakově jištěný spoj nového a starého trámu. Řez ve většině případů prochází trámem zalomeně. Realizace protézování většinou předpokládá demontáž trámu z místa původního uložení, zdravou část lze nedemontovat a podepřít jí v původní poloze. Po přiložení protézy se protéza spojí s původním trámem pomocí tesařských spoju nebo svorníků. 

 

Zesílení stropních trámů/trámů krovu 

Při realizaci zesílení stropních trámů se nejprve odstraní podlaha a podhled v místě opravy. Opravovaný stropní trám se zespodu podepře podpěrnou dřevěnou konstrukcí. Pokud je poškození způsobeno plísňovou nebo houbovou infekcí, je třeba trám odříznout a zlikvidovat. Nový trám se zesílí vybraným způsobem, poté se doplní podhled a podlaha. V případech, kdy strop má hodnotnou povrchovou úpravu, se vnitřek poškozeného trámu vydlabe a do vytvořeného prostoru se vloží nový dřevěný trám, který se s původním spojí epoxidovým lepidlem.