REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Povalové stropy

Stručný popis prvku

Podle typu a konstrukčních detailů dřevěného stropu lze většinou datovat celý objekt. Je proto důležité zachovat původní charakter konstrukce a zajistit co nejdelší životnost.

Parametry
Popis prvku a použití

Povalové stropy jsou nejstarším známým typem zastropení objektů. Jedná se o dřevěné trámové prvky kladené těsně na sraz. Většinou se jedná o kulatinu, ale používalo se i hraněné dřevo. Spáry se, podobně jako u roubených stěn, ucpávaly mechem a vymazávaly hliněnou směsí. Povaly byly kladeny v podélném směru stavby. Podhled byl opatřen vrstvou z hliněné mazaniny, která měla tepelnou a protipožární funkci. Povalové stropy se používaly až do poloviny 19. století, hlavně na vesnicích a u jednodušších staveb. Tento typ stropů se používal i nadále a to na podružné prostory, s použitím tenčích prvků, které mohly být půlkruhové.