REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Pěnobeton

Stručný popis prvku

Pěnobeton patří do skupiny lehkých betonů s tím, že namísto aplikace plniva, které bude mít menší objemovou hmotnost než beton prostý, se používá vzduchová bublinka.

Parametry
Popis prvku a použití

Pěnobeton patří do skupiny lehkých betonů s tím, že namísto aplikace plniva, které bude mít menší objemovou hmotnost než beton prostý, se používá vzduchová bublinka. Aplikuje se v tloušťkách 50 – 350 mm. Díky vysokému obsahu vzduchu jsou jeho rozlivové vlastnosti dobré. Po položení musí být pečlivě ošetřován (kropením), aby nedošlo k předčasné ztrátě vlhkosti. S výhodou se proto aplikuje v suterénních prostorách, kde je přirozená vysoká vlhkost ovzduší.