REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Nopová folie

Stručný popis prvku

Kromě běžného použití k drenážním účelům jsou tyto nopové fólie použitelné i do podlahových konstrukcí, kde mohou plnit zvukově izolační funkci.

Parametry
Popis prvku a použití

Izolace proti zemní vlhkosti s ventilační nebo drenážní funkci s výškou nopu 8 mm. Pružné profilované membrány využívají nejnovější technologie vzduchové mezery. Jde o fólii pro základové práce a jednoduché drenáže, umožňuje odvětrání vlhkého zdiva a zabránění pronikání vody do konstrukce z okolního terénu. Fólii je možno použít za všech povětrnostních podmínek a za normálních okolností do hloubky 5 m a okamžitě výkop zasypat. Použitelná i jako izolace proti pronikání radonu z podloží do stavby pro střední až vysoký radonový index.