REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Kamenné zdivo

Stručný popis prvku

Kámen se pro zděné konstrukce používal již od středověku. Jeho předností je především vysoká odolnost a trvanlivost, nevýhodou složitá opracovatelnost.

Parametry
Popis prvku a použití

Kámen se používal na podezdívky již od středověku. Kamenné stěny se v některých oblastech v Čechách objevují od 16. století s příchodem stavebních specialistů. Od 18. století a především v 19. století zděné konstrukce (kamenné i cihelné) nahrazují zdivo dřevěné a hliněné na většině ostatních oblastí českých zemí.
U objektů s kamenným zdivem se již od počátku objevují různé úpravy povrchů (různé plastické omítky, sgrafito). Často se používaly konstrukce bez povrchových úprav tzv. režné zdivo, jež se pouze spárovalo nebo bílilo.

Renovace

Není vhodné pohledové kamenné zdivo druhotně omítat. U rekonstrukcí kamenných objektů je tedy důležité dodržet původní úpravu povrchu, která se liší podle oblastí výskytu i jednotlivých objektů. 

Kyklopské zdivo

Jedná se o pohledové zdivo z nepravidelných kamenů. Kyklopské zdivo bylo typem kamenného zdiva používaného v mykénské architektuře. Tvořily jej velké vápencové balvany poskládané k sobě tak, aby mezi sebou měly minimální odstup. Na rozdíl od kvádrového zdiva nebyly spojovány maltou. Tyto balvany byly neopracované, pouze v některých případech byly zběžně osekány kladivem. Mezery mezi nimi bývaly vyplněny menšími vápencovými kameny.

Kyklopské zdivo se v současnosti využívá pro opěrné zdi u mostů, tunelů, nábřežní stěny a stěny ve svahu. Zdí se z kamenů, které se opracují do 5-8 úhelníků podle drátěné šablony. Spáry mají šířku 20-40 mm, v jednom místě se mohou stýkat maximálně 3 spáry, a to pouze v tupých úhlech. Zdivo se neomítá, pouze se po vyzdění spáruje.

Zdroj

  • ŠKABRADA, Jiří. Historické stavební konstrukce a materiály. In: Péče o architektonické dědictví, III. díl. Praha: Idea servis, 2009.
Příklady použití - foto