REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Hrázděné stěny

Stručný popis prvku

Hrázděná konstrukce je rámová dřevěná konstrukce s různou výplní jednotlivých polí.

Parametry
Popis prvku a použití

Hrázděná konstrukce je rámová dřevěná konstrukce s různou výplní jednotlivých polí. Je tvořena nosnými svislými sloupy, propojenými vodorovnými trámy (spodními a horními ližinami). Tyto základní rámy jsou ztuženy šikmými vzpěrami,
Pole v rámové konstrukci se vyplňovaly různými druhy výplní. Nejpoužívanější byla omazávka nanesená na tyčovinu zapuštěnou do rámu. Pole mohla být vyplněna i pálenými nebo nepálenými cihlami, výjimečně kamenem. Výplň mohla být i omítnuta.
Hrázděné konstrukce se na našem území téměř nevyskytují v přízemích, ale spíše v patrech a štítech domů.

Zdroje

  • KUČOVÁ, V., BUREŠ, P. Principy péče o lidové stavby. Praha: Státní ústav památkové péče, 1999.