REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Asfaltové šindele

Stručný popis prvku

Asfaltové šindele spolehlivě plní funkci střešní krytiny. Jsou dostupné v mnoha barevných variantách a tvarech, pro účely památkové péče jsou však nevhodné.

Parametry
Popis prvku a použití

Tloušťka šindelů se pohybuje mezi 2,7 až 4 mm. Protože kromě požadavků na funkci izolační je kladen důraz na estetické působení, vyrábějí se tyto výrobky v různých tvarech a s různou, často velmi efektní, povrchovou úpravou. Ta může být nejen rozmanitými barevnými břidličnými posypy, ale i kovovými fóliemi. Nejmenší plošná hmotnost výztužné vložky 66 g.m-2, nejmenší množství asfaltu 1300 g.m-2