REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Asfaltové izolační pásy

Stručný popis prvku

Nejrozšířenější novodobý výrobek pro izolační účely na bázi asfaltu.

Parametry
Popis prvku a použití

Jako tovární výrobky jsou schopné zaručit požadovanou kvalitu a stejnoměrnost vlastností celé výroby. Asfaltové pásy se skládají z výztužné vložky, krycí vrstvy asfaltu a povrchové úpravy. Každá z uvedených složek má v izolačním pásu svou funkci a svými materiálovými charakteristikami ovlivňuje výsledné vlastnosti výrobku.