REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Hambálkové krovy

Hambálek je vodorovný prvek krovu spojující dvě protilehlé vaznice. Tato vazba se používá již od středověku, tvar se blíží rovnostrannému trojúhelníku. Dnes se s hambálkovým...

02.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Vaznicové krovy

Vaznice je vodorovný trám, který probíhá podélně krovem a podporuje krokve. U vaznicových krovů rozlišujeme plné a jalové vazby. Vaznice je podporována právě jen v plných...

03.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Mansardové krovy

Typickým znakem mansardového kroku je jednou nebo vícekrát zlomená střešní plocha. Tento tvar je docílen použitím krokví ve dvou nebo více sklonech. Do bodu zlomu se pak...

03.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Věžové krovy

Krovy věží patří k nejnáročnějším konstrukcím. U kostelních věží se již od období gotiky používaly různé soustavy dřevěných konstrukcí, které sloužily při vyzdívání pláště. Od...

10.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Rekonstrukce krovu

V případě přestavby neobytného podkroví s nedostatečnou průchozí výškou na obytné podkroví.

14.03.2015

Detail

Počet recenzí: 0