REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Cihelné zdivo

Stavby z cihel mají poměrně dlouhou tradici. Největší nárůst užívání cihelných stěn nastal až od 20. let 19. století. Z počátku se cihly používaly k vyzdívání jen některých...

30.11.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Kamenné zdivo

Kámen se pro zděné konstrukce používal již od středověku. Jeho předností je především vysoká odolnost a trvanlivost, nevýhodou složitá opracovatelnost.

30.11.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Roubené stěny

Roubení je ve vesnickém prostředí ve velké části českých zemí základním typem dřevěných konstrukcí stěn domů a hospodářských staveb.

06.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Hrázděné stěny

Hrázděná konstrukce je rámová dřevěná konstrukce s různou výplní jednotlivých polí.

06.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Hliněné stěny

Hliněné stavby jsou buď zděné z nepálených cihel pravoúhlého formátu nebo slámohliněných válků, kladených v klasovitých vrstvách. Jiným způsobem byla tvorba stěny bez zdění,...

06.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0