REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Mansardové krovy

Typickým znakem mansardového kroku je jednou nebo vícekrát zlomená střešní plocha. Tento tvar je docílen použitím krokví ve dvou nebo více sklonech. Do bodu zlomu se pak...

03.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Věžové krovy

Krovy věží patří k nejnáročnějším konstrukcím. U kostelních věží se již od období gotiky používaly různé soustavy dřevěných konstrukcí, které sloužily při vyzdívání pláště. Od...

10.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Podlahy

Konstrukce uložené na stropní konstrukci nebo upravené zemině za účelem dosažení potřebných technických vlastností povrchu dle požadavku provozu. Ze všech povrchových úprav...

28.11.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Dřevěné podlahy

Dřevěné podlahy jsou nástupcem podlah hliněných. Používaly se v bytové výstavbě a do reprezentačních prostor v administrativní výstavbě. Dodnes jsou dřevěné podlahy velmi...

28.11.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Dlažby

Dlažba je jednou z možností pochozích povrchů podlah, chodníků, vozovky, náměstí a jiných podobných ploch pokrytých dlaždicemi či kostkami. Dalším typem dlažby, která se...

28.11.2015

Detail

Počet recenzí: 0