REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Klenby

Klenba je samonosná, vzhůru vypuklá stavební konstrukce, která se užívá na zastropení a zakrytí prostoru. Podobně jako oblouk využívá toho, že váha klenby se přenáší na její...

06.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Trámové stropy

Nejběžnějším typem dřevěného zastropení je systém příčných trámů.

06.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Povalové stropy

Podle typu a konstrukčních detailů dřevěného stropu lze většinou datovat celý objekt. Je proto důležité zachovat původní charakter konstrukce a zajistit co nejdelší životnost.

06.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Hambálkové krovy

Hambálek je vodorovný prvek krovu spojující dvě protilehlé vaznice. Tato vazba se používá již od středověku, tvar se blíží rovnostrannému trojúhelníku. Dnes se s hambálkovým...

02.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Vaznicové krovy

Vaznice je vodorovný trám, který probíhá podélně krovem a podporuje krokve. U vaznicových krovů rozlišujeme plné a jalové vazby. Vaznice je podporována právě jen v plných...

03.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0