REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Předsazené konstrukce

Tyto konstrukce řadíme mezi vodorovné nosné konstrukce, přičemž ze statického hlediska je jejich provádění obtížnější z důvodu jednostranného podepření (vetknutí). Při návrhu...

10.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Balkony

Balkony jsou neopomenutelným prvkem přispívajícím kvalitě užívání bytu i příznivému vzhledu domu. Předsazené konstrukce jsou výrazně namáhány klimatickými vlivy a korozními...

10.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Lodžie

Na rozdíl od balkonu tvoří nosnou konstrukci podlahy lodžie stropní dílec uložený na bočních stěnách, které zpravidla navazují na příčné nosné stěny uvnitř domu.

10.12.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Trhliny

Způsoby sanace trhlin ve svislých nebo vodorovných konstrukcích.

14.03.2015

Detail

Počet recenzí: 0

Sanace navlhlých konstrukcí

Přezdění základů se používá při sanaci menších poruch základů malých staveb.

10.03.2015

Detail

Počet recenzí: 0