O nás

Projekt Porta culturae vznikl jako společná iniciativa česko-rakouských příhraničních regionů v oblasti kultury, zejména umělecké tvorby a muzejní a galerijní práce. Partnery projektu byly od ledna 2011 do června 2014 Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Spolková země Dolní Rakousko. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007 – 2013 a byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Motto „Společně dosáhneme více – Gemeinsam mehr erreichen" bylo naplňováno v pestré mozaice aktivit:

  • MAPOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚNÍ V PARTNERSKÝCH REGIONECH
  • PROPOJENÍ A ROZVOJ KULTURNÍ NABÍDKY V PŘESHRANIČNÍM KONTEXTU
  • DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ VE VŠECH PARTNERSKÝCH REGIONECH
  • DATABÁZE UMĚLECKÝCH A KULTURNÍCH INICIATIV, AKTÉRŮ A ORGANIZACÍ Z JIŽNÍCH ČECH, VYSOČINY, JIŽNÍ MORAVY A DOLNÍHO RAKOUSKA
  • SPOLEČNÉ KULTURNÍ POŘADY - VÝSTAVY, KONCERTY, BESEDY, LITERÁRNÍ ČTENÍ, UMĚLECKÁ SYMPOZIA, KONFERENCE, SEMINÁŘE, EXKURZE, VZDĚLÁVACÍ AKCE
  • PODPORA PŘESHRANIČNÍCH AKTIVIT V OBLASTI KULTURY

V těchto aktivitách budeme pokračovat a významnou měrou k tomu přispěje i tento portál, který v rámci projektu vznikl a který umožňuje občanům, turistům, kulturním subjektům a veřejné správě lépe se v oblasti kultury orientovat a využívat potenciál kultury ve spojení s cestovním ruchem, podílet se na organizaci kulturních akcí, nákladech spojených s uváděním interpretů a jejich vzájemné výměně.

 Via Lucis 2016

Ukázka TV Waldviertel z vernisáže výstavy "Together with bags" / Lokalita: Stift Eisgarn

Vánoční trh na zámku Schallaburg, 11. - 13. 12. 2015
Schallaburgský vánoční trh je zcela ve znamení originálních uměleckých řemesel. Jejich nabídka sahá od šperků a keramiky přes oděvy a umělecké knihvazačství až po umělecká díla ze dřeva a sádry.

V rámci přeshraniční spolupráce měly trhy významné české zastoupení:

PhDr. Mgr. Marcela Macková (Regionální odborné pracoviště pro lidovou kulturu - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích),

Věra Landsingerová (Autorské ručně paličkované krajky),

Jiří Drhovský - Nositel tradice lidových řemesel (MK ČR) z roku 2001 - obor hotovení dřevěných hraček a Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje 2012,

Jiří Honnis - Nositel tradice lidových řemesel (MK ČR) z roku 2015 - obor podmalba na skle.

 


 

Sledujte nás

Facebook