Muzeum středního Pootaví Strakonice / Podoby lékařství a léčitelství v pozdně středověkých Čechách

17.09.2020
17:00 - 00:00

Kde: Muzeum středního Pootaví Strakonice / Hrad Vstupné: 20/10 Kč Kategorie: Jiné

17.9.2020 17:00 h Společenský sál Šmidingerovy knihovny Přednášející: Mgr.David Tomíček, Ph.D. Vstupné: 20/10Kč, členové spolku zdarma Přednášející Mgr.David Tomíček, Ph.D.kromě historie vystudoval idějiny lékařství na 1.lékařské fakultě UK. Dlouhodobě se zabývá dějinami lékařství, vědou avzdělaností středověku apočátku novověku. Přednáška pojednává ozpůsobech lékařské praxe vlidové kultuře pozdního středověku azkoumá jejich vztah krituálním amagickým technikám.

Další události

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích / Výstava a soutěž plastikových modelů

Kdy:31.10.2020

Kde:Kulturní dům Slávie, České Budějovice

Detail
události

Divadelní představení Fimfárum

Kdy:29.10.2020

Detail
události

Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích - HVĚZDY O PRÁZDNINÁCH

Kdy:29.10.2020

Kde:Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích, Zátkovo nabřeží 4, 370 01 České Budějovice

Detail
události