Muzeum Jindřichohradecka / Tradice jedné hranice

17.07.2020 do 06.01.2021
16:00 - 00:00

Kde: Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci / Jihomoravské muzeum ve Znojmě Kategorie: Výtvarné umění (Výstava)

Kultura nezná hranice. O tom, že stejné je to i skulturou lidovou, vás přesvědčí společná česko-rakouská výstava TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE, uspořádaná vrámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Dvě vzájemně korespondující výstavy, které jsou souběžně uspořádány vJihomoravském muzeu ve Znojmě a vMuzeu Jindřichohradecka vJindřichově Hradci, chtějí představit nejenom historii, ale především současnost tradičních lidových zvyků a řemesel všech dotčených regionů a ukázat jejich specifika a také společné rysy. Cílem znojemské i jindřichohradecké části výstavy je vprvé řadě seznámit návštěvníka sživotem obyvatel venkova 19. a počátku 20. století a s pomocí několika zvolených témat poukázat, jak se lidé vprůběhu roku bavili a jak pracovali. Na přípravě výstavy se podíleli profesionální i amatérští etnografové zjižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska, kteří se pokusili zdokumentovat některé vybrané dochované lidové zvyky a tradiční řemesla ve svých národopisných regionech. Výsledkem společné badatelské činnosti především zterénního výzkumu byla bohatá foto a video dokumentace, která se stala důležitou složkou obou výstav. Muzeum Jindřichohradecka prezentuje ve svém výstavním projektu hlavně tradiční dochované lidové zvyky. Jihomoravské muzeum ve Znojmě si dalo za cíl představit historii i současnost především lidového oděvu, rodinných obřadů a také tradiční zemědělskou a řemeslnou výrobu všech zúčastněných regionů. Okrajově se věnuje nejenom lidové stravě, ale i vesnické architektuře a interiérovému vybavení. Nedílnou součástí obou výstav je projekce videodokumentů, které jsou výsledkem několikaměsíční terénní dokumentace, prováděné v regionu jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska od roku 2018 do roku 2020. Dokumenty návštěvníky seznámí s vybranými dochovanými lidovými zvyky a řemesly ze všech představených regionů. Třešničkou na dortu nejenom pro děti a studenty je bohatý edukační program, který zábavnou formou přibližuje vybrané informace prezentované na výstavě. Edukace je připravena jak ve formě pracovních listů, které si může každý návštěvník vyplnit individuálně, tak i prostřednictvím tvůrčích dílen pro školní kolektivy. Ty mohou za pomoci lektorů společně tvořit, a tím i poznávat tradiční zvykoslovné předměty a jejich součásti. Věříme, že si každý na obou výstavách najde něco přínosného pro sebe a své blízké a chvíle strávené vMuzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci i vJihomoravském muzeu ve Znojmě budou milým zpestřením všedního i svátečního dne. Jihomoravské muzeum ve Znojmě:
  • Vernisáž: 2. 7. 2020 v15:00, Znojemský hrad, Hradní 10, Znojmo
  • Výstava: 26. 6. 2020 – 1. 11. 2020
Muzeum Jindřichohradecka vJindřichově Hradci:
  • Vernisáž: 17. 7. 2020 v16:00, Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 124, Jindřichův Hradec
  • Výstava: 18. 7. 2020 – 6. 1. 2021

Další události

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích / Výstava a soutěž plastikových modelů

Kdy:31.10.2020

Kde:Kulturní dům Slávie, České Budějovice

Detail
události

Divadlo Oskara Nedbala Tábor / IVA BITTOVÁ & ANTONÍN FAJT

Kdy:29.08.2020

Kde:Divadlo Oskara Nedbala Tábor - malý sál

Detail
události

Divadlo Oskara Nedbala Tábor / FRAŠKA O DUŠANOVĚ DUŠI

Kdy:27.08.2020

Kde:Divadlo Oskara Nedbala Tábor - divadelní zahrada

Detail
události

Poslední přidané události

Portaculturae.eu doporučuje

Sledujte nás

Facebook