Válka a vojenství v době Jana Žižky

Válka a vojenství v době Jana Žižky

Válka a vojenství v době Jana Žižky

28.08.2021 od 10:00 do 18:00 hodin, Památník Jana Žižky z Trocnova, Trocnov 373 12 Borovany

Srdečně Vás zveme na akci pro širokou i odbornou veřejnost s názvem Válka a vojenství v době Jana Žižky, která se uskuteční dne 28. 8. 2021 od 10:00 do 18:00 v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova. Akce je určena pro všechny věkové kategorie, vč. rodin s dětmi. Vstup je zdarma!

A co na návštěvníky na akci čeká?

Dozvědí se například, jak vypadali husitští bojovníci, zda to byli pouze sedláci vyzbrojení cepy, jak je známe z filmů a obrázků, nebo mezi nimi bylo možné najít i plně vyzbrojené šlechtice s výstrojí, výzbrojí a oděním dle poslední módy. Dále návštěvníci zjistí, jak probíhal boj v době Jana Žižky, jak těžká byla zbroj těžkooděnce a jak se v ní pohybovalo a nasedalo na koně, k čemu se využívalo kopí a jaké všechny významy toto slovo mělo nebo jak to bylo s rozvojem palných zbraní v husitských dobách. Ukázky jezdectví, palných zbraní a vojenství celkově doplní i dobová hudba a středověký koutek pro děti.

PROGRAM AKCE:

10:00 – Úvodní slovo, představení spolků

10:30 – Ukázka jezdeckého umění s přednáškou – Družina Buška ze Žampachu

11:30 – Dei Gratia – středověká hudba

12:00 – Ukázka ručních palných zbraní s přednáškou – Fortuna

12:30 – Dei Gratia – středověká hudba

13:00 – Ukázka artilerie s přednáškou – David Vobr

13:30 – Dei Gratia – středověká hudba

14:00 – Ukázka výcviku vojska se zapojením diváků – Vít „Hark" Hrachový

14:30 – Přehlídka různých složek vojska – Sub Utraque

15:00 – Bitva a volné střety

16:30 – Ukázka artilerie s přednáškou – David Vobr

17:00 – Lucrezie – středověká hudba

Po celou dobu akce bude možné navštívit dobové ležení vojska i dětský koutek. V 11:00, 12:00 a 13:00 možnost komentovaných prohlídek vojenského ležení. 

Vydáno: 20.08.2021

Sledujte nás

Facebook