ÜBERGÄNGE / PŘECHODY / Mezinárodní kulturní festival

ÜBERGÄNGE / PŘECHODY / Mezinárodní kulturní festival

ÜBERGÄNGE / PŘECHODY / Mezinárodní kulturní festival

22. - 25. 7. 2021 Gmünd / České Velenice

Programmvorschau – Auswahl 2021
Výběr z programu 2021

Donnerstag / čtvrtek, 22.7.2021
• Ungarisches Theater aus dem Grenzdorf Mali Selmenci (Ukraine) und Vel'ké Slemence (Slowakei). „Zoltán wird wieder beerdigt" / Maďarské divadlo z pohraniční vesnice Mali Selmenci (Ukrajina) a Vel'ké Slemence (Slovensko). „Zoltána zas pohřbíme"
• Konzert und Visuals / Koncert a vizualizace: „Tales of Wanderlust" mit „Brot und Sterne": Hautzinger – Loibner - Rosmanith
Freitag / pátek, 23.7.2021
• Fachtagung: Franz Kafka und Milena Jesenská / Odborná konference: Franz Kafka a Milena Jesenská
• Ein Denkmal für Franz und Milena / Pomník pro Franze a Milenu.
• Ungarisches Theater aus Ukraine/Slowakei: „Zoltán wird wieder beerdigt" / Maďarské divadlo z pomezí Ukrajiny/Slovenska: „Zoltána zas pohřbíme"
• Bandwettbewerb Waldviertel – Südböhmen: 4 live Konzerte in Česke Velenice / Soutěž kapel Waldviertel – jižní Čechy: 4 live koncerty v Českých Velenicích
• Extracello: mitreißendes Celloquartett, musikalische Frauenpower / Extracello: strhující cellový kvartet, hudební síla žen
• Outdoor Theater aus CZ: „Please leave a message" von Divadlo continuo / Outdoorové divadlo z Čech: „Please leave a message" Divadla Continuo
• TAM TAM Orchestra: Latin- und Salsa-Rhythmen / TAM TAM Orchestra: rytmy latiny a salsy
Samstag / sobota, 24.7.2021
• Geführte Stadtrunden, Haus der Gmünder Zeitgeschichte / Komentované procházky městem, Dům dějin města Gmündu
• Straßentheater: Juwi Tanztheater / Pouliční divadlo: Juwi Tanztheater
• Klavier in den Bäumen: vertonte Briefe / Klavír ve stromech: zhudebněné dopisy
• Pavel und Boki: Balkansound / Pavel a Boki: Balkansound (zvuky Balkánu)
• Newcomer Band (Gewinner) / Newcomer Band (vítěz)
• Tanz – Musik – Theater mit: StAge: Pratzner – Schollum – Teherani / Tanec – hudba – divadlo: StAge: Pratzner – Schollum – Teherani
• Highlight im Schlosspark: „Color the Night": Erfolgsband aus Berlin mit Waldviertler Wurzeln / Vyvrcholení v zámeckém parku: „Color the Night": úspěšná kapela z Berlína s waldviertlerskými kořeny
• Visuals im Schlosspark / Vizualizace v zámeckém parku
Sonntag / neděle, 25.7.2021
• Matinee: Musik um 1920 mit Duo Mader - Papandreopoulos: Konzertflügel - Saxofon / Matiné: Hudba kolem roku 1920 - Duo Mader - Papandreopoulos: koncertní křídlo - saxofon
• Texte von Franz Kafka und Milena Jesenská / Texty Franze Kafky a Mileny Jesenské
• Spielbare Plätze: Sidliště und Schlosspark, Kindertheater, Musik / Místa pro hru: sídliště a zámecký park, divadlo pro děti, hudba 

Vydáno: 10.06.2021

Sledujte nás

Facebook