Hrad Zvíkov / výstava Přijměte srdečný pozdrav

Hrad Zvíkov / výstava Přijměte srdečný pozdrav

Hrad Zvíkov / výstava Přijměte srdečný pozdrav

01.05. - 28.10.2019, od 09:30 do 16:00 hodin, hrad Zvíkov, 397 01 Zvíkovské Podhradí

Na výstavních panelech uvidíte staré pohlednice z tématických okruhů Řeky, Hrad od jihu, Letecké pohledy, Rarity, Soutok, Areál a interiéry.

Prohlídku královského paláce doplňuje výstava Přijměte srdečný pozdrav - Zvíkov na pohlednicích.

Vydání prvních emisí korespondenčních lístků v Rakousku-Uhersku v roce 1869 lze brát jako začátek cesty k vzniku a rozšíření pohlednic do podoby, s jakou si ji jako uživatelé spojujeme. Až do konce 19. století se ustalovala podoba, forma, druhy, výroba, názvosloví a po roce 1895 už můžeme hovořit o předmětu, který se začal masově rozšiřovat. Jedním z oblíbených typů byly místopisné pohlednice Čech. Čím byla lokalita známější a navštěvovanější, tím větší nabídka existovala. Oblibu Zvíkova tak dokládá i tato malá kartička, která je dnes pro nás i zajímavým obrazovým a historickým dokumentem.

Vstupné: dospělí - 100 Kč, děti do 6 let - zdarma, děti a mládež od 6 do 18 let - 70 Kč

Vydáno: 09.04.2019